• Čistilne naprave

    Vgrajujemo biološke čistilne naprave za čiščenje komunalne odpadne vode. Pokličite nas za nadaljnje svetovanje.

Čistilne naprave
Čistilne naprave
Čistilne naprave
Čistilne naprave
Čistilne naprave

Biološko čiščenje komunalne odpadne vode je le del prispevka k izboljšanju in zaščiti okolja zaradi onesnaževanja. Ker se ohranjevanje narave začne pri viru onesnaževanja je smiselno sisteme za čiščenje postaviti tam, kjer nastaja odpadna voda. Biološke čistilne naprave so namenjene čiščenju odpadnih vod iz kopalnic, stranišč, kuhinj, pralnih strojev in podobnih virov onesnaževanja.

Male biološke čistilne naprave vgrajujemo predvsem tam, kjer obstoječih ali novozgrajenih objektov ni možno priključiti na urejeno komunalno omrežje ali povsod tam, kjer bi bila gradnja greznic okolju neprijazna in draga rešitev.