GOSTILNA IN MOTEL "PRI LEŠNIKU"

  • MARIBOR 2012
  • NAROČNIK: ZASEBNI
  • PROJEKTNA NALOGA: RACIONALIZACIJA ENERGIJE

Zaradi visokih mesečnih stroškov porabljene energije se je naročnik odločil za posodobitev obstoječega ogrevalnega sistema, saj bo na ta način prihranil ogromno denarja.

Obstoječe stanje:

Objekti Gostilne in Motela so se ogrevali s toplovodnimi kotli na UNP (utekočinjen naftni plin), ki je v tem trenutku najdražji energent. Ker se je objekt z leti dograjeval je tako nastalo tudi več kotlovnih podpostaj. Tako je v tistem trenutku v objektu bilo instaliranih več različnih kotlov: 2 stenska plinska kotla Viessmann moči 2x44,6kW, 2 talna plinska kotla Vaillant moči 2x50kW, vgrajeni pa so tudi sončni kolektorji za ogrevanje sanitarne vede motelskega dela. Kot vidite je bila v objektu prava zmešnjava in posledično tudi enormni mesečni stroški za porabljeno energijo.

Novo stanje:

Ker je bila naloga zmanjšati stroške in urediti sistem ogrevanja in hlajenja enoten za vse objekte je bila le ta zelo kompleksna. Na vrtu se je izvrtala vrtina s katere se črpa podtalna voda, ki jo potrebuje za svoje delovanje nova instalirana toplotna črpalka voda/voda proizvajalca Viessmann Vitocal 300-G moči 76,8kW. Ker je v objektu veliko wc-jev in je izvedena posebej instalacija do njih smo se odločili, da se na vrtu vgradi tudi 5000l cisterna za zbiranje energetsko izrabljene vode, ki se tako zdaj koristi za napajanje kotličkov in pa zalivanje okolice objekta. Višek vode iz cisterne je speljan v obstoječ studenec, kjer se voda vrača v zemljino. Na ta način smo poskrbeli še za dodaten prihranek energije. Kot sem že omenil je bilo v objektu instaliranih veliko kotlov, ki so danes odveč zato smo uredili dve podpostaji, ki sta povezani s centralno kotlovnico, ki ima za rezervo še vedno dva stenska plinska kotla (le ta služita za rezervo v primeru okvare na sistemu toplotne črpalke). Ker v motelskem delu ni bilo hlajenja smo v tej fazi uredili tudi to. V motelskih sobah in večnamenskih prostorih so se instalirali ventilatorski konvektorji, ki v vročih poletnih dneh služijo za hlajenje objekta. Ker se za to uporablja podtalna voda, katere temperatura je že v osnovi med 11 in 12 stopinj je strošek hlajenja celotnega objekta minimalen. Da ne pride do okvar na toplotni črpalki smo vgradili tudi dva predizmenjevalca, ki varujeta naprave pred umazanijami. Vgradili smo tudi dva zalogovnika kapacitete 2000l in pa navezali obstoječe bojlerje sanitarne vode, ki se zdaj v celoti ogrevajo s toplotno črpalko. Da imamo kvalitetno vodo smo vgradili tudi mehčalno napravo.

Sklep:

Po dveh letih delovanja novega sistema so rezultati presenetljivi. Prihranek na porabljeni energiji je med 60 in 70% kar je pri tako velikem objektu zelo veliko. Investicija se bo tako povrnila v zelo kratkem času.

Namen naloge je tako bil uresničen do popolnosti kar nam je v veliko veselje in motivacija za nove projekte, ki nas čakajo v prihodnosti.