Toplotne črpalke zrak - voda

Dabo - Viessmann

V novogradnjah, adaptacijah obstoječih zgradb, etažnih stanovanj in povsod, kjer smo omejeni s prostorom, je izjemno racionalna in funkcionalna rešitev prav toplotna črpalka zrak/voda. To pomeni, da je idealna izbira v primeru, ko ni na razpolago dovolj velike zemeljske površine oz. podtalne vode.

Omogočeno je zelo široko področje uporabe, ogrevanja in ohlajevanja, skupaj s pripravo sanitarne vode. Pri sistemih zrak/voda koristimo za delovanje toplotne črpalke toploto zunanjega zraka. Zunanja enota (uparjalnik) s pomočjo ventilatorja prečrpava zrak preko toplotnega prenosnika, pri čemer se zrak ohlaja. Notranja enota s pomočjo kompresorja in kondenzatorja pripravlja vodo temperature, ki ustreza ogrevalnemu sistemu. Obe enoti sta med seboj povezani s cevno, plinsko in električno povezavo.

Priporočamo:

Po želji vgradimo tudi toplotne črpalke ostalih proizvajalcev.

Viessmann toplotna črpalka Vitocal 200-S

Vitocal 200-S

Toplotna črpalka zrak/voda v deljeni obliki

Ogrevalna moč 4,5 do 14,6 kW

Informacije o proizvodu: Prospekt Vitocal 200-S pdf


Viessmann toplotna črpalka Vitocal 222-S / 242-S

Vitocal 200-S

Split zrak/voda-toplotne črpalke

Nazivna toplotna moč: 4,5 do 14,6 kW
Cena za paketno ponudbo od 5356.-EUR (brez DDV)
Vsebina hranilnika:

  • Vitocal 222-S: 170 Liter
  • Vitocal 242-S: 220 Liter


Vitocal 242-S s solarno funkcijo

Informacije o proizvodu: Prospekt Vitocal 222-S / 242-S pdf


Viessmann toplotna črpalka Vitocal 300-A

Reverzibilna toplotna črpalka- zrak/voda, nazivna toplotna moč: od 3 - 9 kW, do 60°C temperature vtoka

Cena za paketno ponudbo od 10870.-EUR (brez DDV)

Informacije o proizvodu: Prospekt Vitocal 300-A pdf


Viessmann toplotna črpalka Vitocal 350-A

Vitocal 200-S

Toplotna črpalka zrak/voda: 10,6 - 18,5 kW, zunanja ali notranja postavitev, do 65 °C temperature vtoka

Cena za paketno ponudbo od 10870.-EUR (brez DDV)

Informacije o proizvodu: Prospekt Vitocal 350-A pdf