• Peleti Sekanci Polena

    Sodobni kotli na lesno biomaso so učinkovita in kvalitetna rešitev za vaš ogrevalni sistem.

    Opremite se z najstarejšim, obnovljivim, okolju prijaznim in ekonomičnim virom ogrevanja. Ogrevejte se z lesno biomaso. Pokličite nas za nadaljnje svetovanje.

Lesna biomasa

lesna biomasa
lesna biomasa
lesna biomasa

Sodobni kotli na lesno biomaso se precej razlikujejo od klasičnih. Od sodobnih kotlov na lesno biomaso zahtevamo udobje, ekonomičnost, dolgo življenjsko dobo, čim manj vzdrževanja in minimalne emisije škodljivih snovi v okolje. Za energijsko učinkovitost, torej večje izkoristke in manjšo porabo goriva, so zato prvi pogoj ustrezni ogrevalni kotli ne glede na vrsto lesa (mehek ali trd les) in obliko goriva (polena, sekanci, peleti). Sodobna regulacija, samodejno polnjenje in vžig goriva kotle na les uvršča ob bok kotlom na fosilna goriva. Emisije škodljivih snovi so se zmanjšale na nekaj odstotkov izvornih vrednosti.

Kotli na: polena, pelete, sekance.

Z besedo biomasa označujemo obnovljive vire energije, ki so predvsem rastlinskega izvora. Sem prištevamo les kot najbolj razširjen vir za pridobivanje energije, slamo, hitro rastoče energijske rastline in tudi bio plin ter bio-diesel gorivo.

Les je najstarejše kurivo, ki ga pozna človeštvo.

Veliko je prednosti, ki govorijo v prid uporabe lesa kot vira energije. Energent je stalno na razpolago, njegova uporaba izboljšuje vzdrževanje gozdov, pri pravilnem kurjenju ne onesnažuje zraka. Les je domači vir energije, neodvisen od različnih kriz v svetu, zmanjšuje odliv kapitala za uvoz fosilnih goriv, posebno tekočih in tako izboljšuje gospodarsko sliko države ter povečuje možnost odpiranja novih delovnih mest.