• Kogeneracija

    Lastna proizvodnja električne energije se obrestuje – in to deluje enostavneje, kot si predstavljate. Pokličite nas za nadaljnje svetovanje.

Lastna proizvodnja električne energije oziroma kogeneracija

Dabo - Viessmann

Soproizvodnja toplotne in električne energije je pri posodabljanju energetske oskrbe dobra alternativa konvencionalnemu ogrevalnemu sistemu. V nasprotju z običajnim plinskim kotlom mikro kogeneracija istočasno proizvaja toplotno in električno energijo za lastno porabo. Električni tok, ki ga ne porabite sami, se proda v javno distribucijsko omrežje električne energije.

Z integriranim plinskim kondenzacijskim kotlom je mikro kogeneracija podjetja Viessmann tudi popolnoma samostojen proizvajalec toplote, ker kondenzacijski kotel ob visoki potrebi po toploti pokrije energetski primanjkljaj. Da se lahko toplota, ki kontinuirano nastaja pri proizvodnji električne energije, učinkovito koristi, potrebuje sistem vmesni hranilnik, ki proizvedeno toploto shrani za potrebe ogrevanja zgradbe in sanitarne vode.

Priporočamo:

Viessmann kogeneracija Mikro-KWK Vitotwin 300-V

Mikro kogeneracija na osnovi Stirlingovega motorja

1 kWel, 3,6 do 26 kWth
Stirlingov motor: 1 kWel, 5,7 kWth
Vršni kotel: 6 do 20 kWth

Informacije o proizvodu: Prospekt Mikro-KWK Vitotwin 300-V pdf