Naše dolgoletne izkušnje - vaše zadovoljstvo

V sklopu inženiringa vam lahko na osnovi naših dolgoletnih izkušenj preverimo projektno dokumentacijo in podamo morebitne predloge za izboljšanje le-te. Za vas lahko na osnovi projekta ali idejne rešitve pripravimo celovito ponudbo, ki lahko vključuje vse od dobave opreme pa do izvedbe "na ključ".

Na osnovi potrjene ponudbe zberemo ekipo izvajalcev, dobavimo potrebno opremo, celoten proces in izvedbo strokovno nadziramo ter vse skupaj kot celoto zaključimo in vam s tem prihranimo skrbi, čas in denar, poleg tega pa si s tem zagotovite optimalno rešitev za vaš denar.


Analiza stanja objekta

 • Energetski pregled objekta
 • Izdelava elaborata gradbene fizike objekta
 • Termografski pregled ovoja zgradbe
 • Meritve mikroklimatskih pogojev v zgradbah
 • Energetska izkaznica stavbe
Preberite več

Finančna sredstva

 • Določitev ustreznega razpisa iz katerega se bodo pridobila nepovratna sredstva
 • Izdelava ustrezne dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev
 • Prijava na javni razpis
Preberite več

Dokumentacija

 • Dokument identifikacije investicijskega projekta
 • Projekt strojnih inštalacij
 • Projekt za izvedbo
 • Študije alternativnih virov energije
Preberite več

Sanacija objekta

 • Sanacija temeljev in kletne etaže
 • Sanacija strehe
 • Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
 • Prezračevanje
 • Sanacija fasade
 • Ogrevanje in hlajenje
Preberite več
 • Dabo partners
 • Dabo partners
 • Dabo partners
 • Dabo partners
 • Dabo partners
 • Dabo partners
 • Dabo partners
 • Dabo partners
 • Dabo partners
 • Dabo partners
 • Dabo partners
 • Dabo partners
 • Dabo partners
 • Dabo partners
 • Dabo partners