4. FAZA - SANACIJA OBJEKTA

Pogoj za celovit pristop k sanaciji je dobro poznavanje objekta in vzrokov, ki so pripeljali do obstoječega stanja. Po analizi je potreben potrebno natančno načrtovanje in priprava več variant sanacijskih postopkov (glede na možnost izvedbe, trajnostne rešitve, cene, materiali in predvidena vgrajena oprema).

Pravilni postopek sanacije objekta:

1) sanacija temeljev in kletne etaže

2) sanacija strehe

3) zamenjava zunanjega stavbnega pohištva

4) prezračevanje

5) sanacija fasade

6) ogrevanje in hlajenje

<- 3. Faza