2. FAZA - PRIDOBITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA INVESTICIJE

Pridobitev nepovratnih sredstev za vas pomeni hitrejše uresničitev ideje ali projekta, ki ste ga načrtovali na kratki oziroma dolgi rok. Zaposleni v podjetju imamo bogate izkušnje s pridobivanjem nepovratnih sredstev iz različnih evropskih programov. Za vas pripravimo in prijavimo celovit projekt oziroma razpisno dokumentacijo ter vzpostavimo celotno partnerstvo, ki je potrebno v okviru posameznega projekta.

Projekte pripravljamo tako za predstavnike javnega sektorja kot tudi za predstavnike malih, srednjih in velikih podjetij. Poleg projektov na področju energetike smo že pripravljali in uspešno pridobili tudi projekte iz ostalih področjih.

<- 1. Faza 3. Faza ->